NBL1(东)

班克斯顿熊

完场

68-77

梅特兰野马

禁止任何形式的灌水,违者禁言!

欢迎您进入聊天室。。。

直播信息

免费在线观看梅特兰野马vs班克斯顿熊高清直播! 河豚直播足球为您提供梅特兰野马对阵班克斯顿熊直播地址, 梅特兰野马直播和班克斯顿熊直播信号将在开赛前实时更新, 刷新本页面或进入河豚直播足球首页即可获取最新直播信号。 喜欢看梅特兰野马VS班克斯顿熊比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。 河豚直播足球,免费看7*24小时NBL1(东)滚动直播。

赛事分类: NBL1(东)
球队名称: 梅特兰野马 vs 班克斯顿熊
比赛时间:2022年05月28日 17:00
赛事信息:本场包含了梅特兰野马vs班克斯顿熊直播信息,河豚直播足球将对本场进行视频直播。
日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2021/05/23

澳洲WL

班克斯顿熊

70-79

31-48

梅特兰野马

8.5

157.5

2019/07/06

俱乐部友谊赛

梅特兰野马

83-65

41-32

班克斯顿熊

-8.5

162.5

2019/04/07

俱乐部友谊赛

班克斯顿熊

79-90

42-41

梅特兰野马

7.5

151.5

2018/07/15

俱乐部友谊赛

梅特兰野马

96-86

44-32

班克斯顿熊

-6

163.5

2018/06/16

俱乐部友谊赛

班克斯顿熊

104-102

53-49

梅特兰野马

9.5

154.5

2017/05/27

俱乐部友谊赛

班克斯顿熊

91-79

44-31

梅特兰野马

2.5

170.5

2017/03/04

俱乐部友谊赛

梅特兰野马

83-81

34-41

班克斯顿熊

7.5

149.5

梅特兰野马

日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2022/05/21

NBL1(东)

梅特兰野马

71-64

41-37

萨瑟兰鲨鱼

5.5

165.5

2022/05/14

NBL1(东)

梅特兰野马

73-91

31-44

中央海岸十字军

1.5

168.5

2022/05/07

NBL1(东)

梅特兰野马

93-103

54-50

伊拉瓦拉篮球队

6.5

174.5

2022/04/30

NBL1(东)

堪培拉枪手

88-83

39-41

梅特兰野马

1.5

170.5

2022/04/23

澳洲NBL1

梅特兰野马

72-76

30-42

北方熊

2.5

151.5

2022/04/10

澳洲NBL1

梅特兰野马

87-90

49-37

内西公牛

2.5

140.5

2022/04/09

澳洲NBL1

山丘黄蜂

84-87

42-38

梅特兰野马

5.5

148.5

2022/04/02

澳洲NBL1

梅特兰野马

70-57

29-29

纽卡斯尔猎人

-1.5

157.5

2021/06/19

澳洲WL

堪培拉枪手

89-93

50-47

梅特兰野马

5.5

161.5

2021/06/05

澳洲WL

梅特兰野马

89-86

47-40

北方熊

8.5

160.5

2021/05/29

澳洲WL

梅特兰野马

85-81

30-41

内西公牛

-7.5

153.5

2021/05/23

澳洲WL

班克斯顿熊

70-79

31-48

梅特兰野马

8.5

157.5

2021/05/22

澳洲WL

梅特兰野马

90-87

32-41

萨瑟兰鲨鱼

5.5

155.5

2021/05/15

澳洲WL

梅特兰野马

93-61

45-40

伊拉瓦拉鹰队

-18.5

162.5

2021/05/08

澳洲WL

霍恩斯比蜘蛛

81-95

36-48

梅特兰野马

5.5

157.5

2021/05/01

澳洲WL

梅特兰野马

78-86

40-39

曼利沃海鹰

10.5

145.5

2021/04/24

澳洲WL

梅特兰野马

65-64

37-37

中央海岸十字军

7.5

151.5

2020/09/05

澳洲WL

梅特兰野马

0-20

0-0

北方熊

2020/08/08

澳洲WL

山丘黄蜂

78-87

40-50

梅特兰野马

10.5

154.5

2020/08/01

澳华特尔联

萨瑟兰鲨鱼

87-78

43-40

梅特兰野马

4.5

152.5

2020/07/25

澳华特尔联

梅特兰野马

67-93

33-49

中央海岸十字军

8.5

154.5

2020/07/18

澳华特尔联

曼利沃海鹰

79-78

44-35

梅特兰野马

-1.5

155.5

2019/08/17

俱乐部友谊赛

梅特兰野马

72-81

29-39

中央海岸十字军

4.5

155.5

2019/08/10

俱乐部友谊赛

悉尼彗星

81-108

35-52

梅特兰野马

5.5

157.5

2019/08/03

俱乐部友谊赛

梅特兰野马

76-73

30-45

悉尼彗星

5.5

163.5

2019/07/27

俱乐部友谊赛

梅特兰野马

96-84

49-40

彭里斯黑豹

-3.5

157.5

2019/07/20

俱乐部友谊赛

中央海岸十字军

0-0

0-0

梅特兰野马

2019/07/13

俱乐部友谊赛

霍恩斯比蜘蛛

0-0

0-0

梅特兰野马

2019/07/06

俱乐部友谊赛

梅特兰野马

83-65

41-32

班克斯顿熊

-8.5

162.5

2019/06/29

俱乐部友谊赛

纽卡斯尔猎人

79-89

38-46

梅特兰野马

14.5

155.5

班克斯顿熊

日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2022/05/21

NBL1(东)

内西公牛

82-64

31-31

班克斯顿熊

1.5

151.5

2022/05/14

NBL1(东)

班克斯顿熊

62-58

35-14

山丘黄蜂

11.5

160.5

2022/05/08

NBL1(东)

班克斯顿熊

15-14

15-14

曼利沃海鹰

17.5

155.5

2022/05/07

NBL1(东)

班克斯顿熊

79-82

42-36

萨瑟兰鲨鱼

15.5

168.5

2022/04/30

NBL1(东)

伊拉瓦拉篮球队

96-73

39-29

班克斯顿熊

-7.5

169.5

2022/04/10

澳洲NBL1

班克斯顿熊

79-87

38-54

中央海岸十字军

7.5

152.5

2022/04/09

澳洲NBL1

北方熊

78-61

33-34

班克斯顿熊

-6.5

162.5

2022/04/02

澳洲NBL1

奥伯里

92-80

42-45

班克斯顿熊

-12.5

160.5

2021/06/05

澳洲WL

内西公牛

87-91

34-45

班克斯顿熊

4.5

158.5

2021/05/29

澳洲WL

曼利沃海鹰

87-75

48-35

班克斯顿熊

-6.5

151.5

2021/05/23

澳洲WL

班克斯顿熊

70-79

31-48

梅特兰野马

8.5

157.5

2021/05/22

澳洲WL

中央海岸十字军

77-80

40-43

班克斯顿熊

-1.5

144.5

2021/05/15

澳洲WL

萨瑟兰鲨鱼

77-68

44-35

班克斯顿熊

1.5

153.5

2021/05/01

澳洲WL

伊拉瓦拉老鹰

68-94

27-44

班克斯顿熊

17.5

152.5

2021/04/24

澳洲WL

班克斯顿熊

84-77

35-32

悉尼彗星

5.5

144.5

2020/09/05

澳洲WL

班克斯顿熊

76-79

39-39

萨瑟兰鲨鱼

12.5

161.5

2020/08/29

澳洲WL

曼利沃海鹰

85-77

43-28

班克斯顿熊

-13.5

155.5

2020/08/22

澳华特尔联

山丘黄蜂

88-77

38-29

班克斯顿熊

6.5

151.5

2020/08/08

澳洲WL

班克斯顿熊

78-88

40-42

内西公牛

15.5

148.5

2020/08/01

澳华特尔联

班克斯顿熊

67-73

27-32

纽卡斯尔猎人

15.5

155.5

2020/07/25

澳华特尔联

北方熊

93-73

56-34

班克斯顿熊

-9.5

154.5

2020/07/18

澳华特尔联

班克斯顿熊

72-87

30-42

堪培拉枪手

10.5

156.5

2020/03/07

澳华特尔联

班克斯顿熊

60-80

27-40

中央海岸十字军

16.5

158.5

2019/08/03

俱乐部友谊赛

班克斯顿熊

67-95

38-39

纽卡斯尔猎人

1.5

161.5

2019/07/27

俱乐部友谊赛

班克斯顿熊

90-93

44-35

曼利沃海鹰

22.5

158.5

2019/07/20

俱乐部友谊赛

山丘黄蜂

0-0

0-0

班克斯顿熊

2019/07/13

俱乐部友谊赛

班克斯顿熊

0-0

0-0

悉尼彗星

2019/07/06

俱乐部友谊赛

梅特兰野马

83-65

41-32

班克斯顿熊

-8.5

162.5

2019/06/29

俱乐部友谊赛

北方熊

91-80

43-44

班克斯顿熊

-7.5

164.5

2019/06/22

俱乐部友谊赛

班克斯顿熊

0-0

0-0

彭里斯黑豹

刷新 顶部