NBL1(东)

堪培拉枪手

完场

92-87

曼利沃海鹰

禁止任何形式的灌水,违者禁言!

欢迎您进入聊天室。。。

直播信息

免费在线观看曼利沃海鹰vs堪培拉枪手高清直播! 河豚直播足球为您提供曼利沃海鹰对阵堪培拉枪手直播地址, 曼利沃海鹰直播和堪培拉枪手直播信号将在开赛前实时更新, 刷新本页面或进入河豚直播足球首页即可获取最新直播信号。 喜欢看曼利沃海鹰VS堪培拉枪手比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。 河豚直播足球,免费看7*24小时NBL1(东)滚动直播。

赛事分类: NBL1(东)
球队名称: 曼利沃海鹰 vs 堪培拉枪手
比赛时间:2022年05月28日 14:00
赛事信息:本场包含了曼利沃海鹰vs堪培拉枪手直播信息,河豚直播足球将对本场进行视频直播。
日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2021/05/09

澳洲WL

堪培拉枪手

46-76

20-49

曼利沃海鹰

6.5

154.5

2019/06/22

俱乐部友谊赛

堪培拉枪手

0-0

0-0

曼利沃海鹰

2019/03/23

俱乐部友谊赛

曼利沃海鹰

82-70

40-39

堪培拉枪手

-2.5

155.5

曼利沃海鹰

日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2022/05/21

NBL1(东)

山丘黄蜂

96-88

54-31

曼利沃海鹰

6.5

145.5

2022/05/14

NBL1(东)

曼利沃海鹰

72-90

44-55

伊拉瓦拉老鹰

6.5

164.5

2022/05/08

NBL1(东)

班克斯顿熊

15-14

15-14

曼利沃海鹰

17.5

155.5

2022/05/07

NBL1(东)

北方熊

59-66

30-35

曼利沃海鹰

2.5

149.5

2022/04/30

NBL1(东)

曼利沃海鹰

93-71

42-35

奥伯里

7.5

165.5

2022/04/24

澳洲NBL1

内西公牛

74-73

31-43

曼利沃海鹰

2.5

147.5

2022/04/23

澳洲NBL1

曼利沃海鹰

41-54

27-38

萨瑟兰鲨鱼

-2.5

162.5

2022/04/10

澳洲NBL1

曼利沃海鹰

41-82

26-43

山丘黄蜂

-3.5

152.5

2022/04/02

澳洲NBL1

曼利沃海鹰

85-68

37-37

中央海岸十字军

-8.5

155.5

2021/06/19

澳洲WL

内西公牛

56-82

21-41

曼利沃海鹰

74.5

144.5

2021/06/05

澳洲WL

山丘黄蜂

78-87

41-36

曼利沃海鹰

10.5

153.5

2021/05/29

澳洲WL

曼利沃海鹰

87-75

48-35

班克斯顿熊

-6.5

151.5

2021/05/22

澳洲WL

伊拉瓦拉老鹰

61-89

31-39

曼利沃海鹰

32.5

159.5

2021/05/15

澳洲WL

霍恩斯比蜘蛛

73-82

42-43

曼利沃海鹰

13.5

159.5

2021/05/09

澳洲WL

堪培拉枪手

46-76

20-49

曼利沃海鹰

6.5

154.5

2021/05/08

澳洲WL

曼利沃海鹰

73-80

39-27

纽卡斯尔猎人

-2.5

132.5

2021/05/01

澳洲WL

梅特兰野马

78-86

40-39

曼利沃海鹰

10.5

145.5

2021/04/24

澳洲WL

曼利沃海鹰

100-99

30-40

北方熊

3.5

149.5

2021/04/17

俱乐部友谊赛

曼利沃海鹰

70-63

36-34

悉尼彗星

-2.5

145.5

2020/09/19

澳华特尔联

北方熊

65-80

33-34

曼利沃海鹰

4.5

158.5

2020/09/12

澳华特尔联

北方熊

72-82

40-44

曼利沃海鹰

10.5

160.5

2020/09/05

澳洲WL

中央海岸十字军

102-104

35-45

曼利沃海鹰

2.5

152.5

2020/08/29

澳洲WL

曼利沃海鹰

85-77

43-28

班克斯顿熊

-13.5

155.5

2020/08/15

澳华特尔联

萨瑟兰鲨鱼

68-87

26-34

曼利沃海鹰

2.5

156.5

2020/08/01

澳华特尔联

曼利沃海鹰

95-68

43-24

山丘黄蜂

-7.5

148.5

2020/07/25

澳华特尔联

曼利沃海鹰

84-73

46-37

纽卡斯尔猎人

-2.5

156.5

2020/07/18

澳华特尔联

曼利沃海鹰

79-78

44-35

梅特兰野马

-1.5

155.5

2019/08/18

俱乐部友谊赛

曼利沃海鹰

0-0

0-0

中央海岸十字军

2019/08/17

俱乐部友谊赛

北方熊

61-73

33-35

曼利沃海鹰

1.5

154.5

2019/08/03

俱乐部友谊赛

曼利沃海鹰

66-75

31-31

北方熊

3.5

160.5

堪培拉枪手

日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2022/05/21

NBL1(东)

中央海岸十字军

74-110

35-58

堪培拉枪手

13.5

169.5

2022/05/14

NBL1(东)

奥伯里

93-113

47-49

堪培拉枪手

6.5

174.5

2022/05/07

NBL1(东)

山丘黄蜂

83-95

40-39

堪培拉枪手

6.5

162.5

2022/05/01

NBL1(东)

堪培拉枪手

65-68

29-39

纽卡斯尔猎人

1.5

150.5

2022/04/30

NBL1(东)

堪培拉枪手

88-83

39-41

梅特兰野马

1.5

170.5

2022/04/10

澳洲NBL1

伊拉瓦拉鹰队

97-89

37-49

堪培拉枪手

16.5

170.5

2022/04/09

澳洲NBL1

萨瑟兰鲨鱼

75-112

31-52

堪培拉枪手

5.5

158.5

2022/04/03

澳洲NBL1

堪培拉枪手

80-68

36-29

北方熊

5.5

162.5

2021/06/20

澳洲WL

堪培拉枪手

67-76

34-33

纽卡斯尔猎人

-2.5

151.5

2021/06/19

澳洲WL

堪培拉枪手

89-93

50-47

梅特兰野马

5.5

161.5

2021/05/29

澳洲WL

霍恩斯比蜘蛛

106-103

48-50

堪培拉枪手

13.5

163.5

2021/05/22

澳洲WL

山丘黄蜂

59-68

30-35

堪培拉枪手

6.5

151.5

2021/05/16

澳洲WL

堪培拉枪手

89-67

40-34

伊拉瓦拉鹰队

-21.5

160.5

2021/05/15

澳洲WL

中央海岸十字军

78-59

32-29

堪培拉枪手

6.5

151.5

2021/05/09

澳洲WL

堪培拉枪手

46-76

20-49

曼利沃海鹰

6.5

154.5

2021/05/08

澳洲WL

堪培拉枪手

84-79

44-29

内西公牛

-8.5

150.5

2021/05/01

澳洲WL

黑豹

83-100

43-52

堪培拉枪手

16.5

148.5

2021/04/24

澳华特尔联

澳洲卓越

78-69

32-44

堪培拉枪手

2021/04/17

俱乐部友谊赛

萨瑟兰鲨鱼

63-84

28-42

堪培拉枪手

-5.5

150.5

2020/08/01

澳华特尔联

北方熊

73-54

35-29

堪培拉枪手

-1.5

157.5

2020/07/18

澳华特尔联

班克斯顿熊

72-87

30-42

堪培拉枪手

10.5

156.5

2019/08/03

俱乐部友谊赛

山丘黄蜂

71-85

41-38

堪培拉枪手

-5.5

158.5

2019/07/27

俱乐部友谊赛

纽卡斯尔猎人

64-89

26-47

堪培拉枪手

11.5

154.5

2019/07/20

俱乐部友谊赛

堪培拉枪手

82-100

41-47

悉尼彗星

14.5

158.5

2019/07/13

俱乐部友谊赛

萨瑟兰德鲨鱼

0-0

0-0

堪培拉枪手

2019/07/06

俱乐部友谊赛

堪培拉枪手

63-77

27-38

北方熊

15.5

156.5

2019/06/29

俱乐部友谊赛

霍恩斯比蜘蛛

69-102

26-52

堪培拉枪手

9.5

162.5

2019/06/22

俱乐部友谊赛

堪培拉枪手

0-0

0-0

曼利沃海鹰

2019/06/16

俱乐部友谊赛

堪培拉枪手

0-0

0-0

中央海岸十字军

2019/06/15

俱乐部友谊赛

堪培拉枪手

58-75

29-45

纽卡斯尔猎人

-5.5

152.5

刷新 顶部